Make your own free website on Tripod.com
(: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช สำนักงานเขตจตุจักร :: )
 
 
ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ...
 
ยินดีต้อนรับท่านผอ.ประทีป จุนาพงศ์...
         
คณะครูร่วมกิจกรรมวันสถาปนา กทม.
 
       
กิจกรรมวันพ่อ...
     
       
       
กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย...